ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

فردوسي

حکيم ابوالقاسم فردوسي توسي (زاده? ??? ه‍.ق، ??? ه‍.خ - درگذشته? پيش از ??? ه‍.ق، ??? ه‍.خ در توس خراسان)، سخن‌سراي نامي ايران و سراينده? شاهنامه حماسه? ملي ايرانيان. او را بزرگ‌ترين سراينده? پارسي‌گو دانسته‌اند. نام و آوازه فردوسي در همه جاي جهان شناخته شده و ستوده شده است. شاهنامه? فردوسي به بسياري از زبان‌هاي زنده جهان برگردانده شده است. در ايران روز ?? ارديبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسي نامگذاري شده است.
۞ ::فردوسی   
۞ ::شاهنامه   
۞ آغاز کتاب   
۞ کیومرث   
۞ هوشنگ   
۞ طهمورث   
۞ جمشید   
۞ ضحاک   
۞ فریدون   
۞ منوچهر   
۞ پادشاهی نوذر   
۞ پادشاهی زوطهماسپ   
۞ پادشاهی گرشاسپ   
۞ کیقباد   
۞ پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران   
۞ رزم کاووس با شاه هاماوران   
۞ سهراب   
۞ داستان سیاوش   
۞ پادشاهی کیخسرو شصت سال بود   
۞ گفتار اندر داستان فرود سیاوش   
۞ داستان کاموس کشانی   
۞ داستان خاقان چین   
۞ داستان اکوان دیو   
۞ داستان بیژن و منیژه   
۞ داستان دوازده رخ   
۞ اندر ستایش سلطان محمود   
۞ پادشاهی لهراسپ   
۞ پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود   
۞ داستان هفتخوان اسفندیار   
۞ داستان رستم و اسفندیار   
۞ داستان رستم و شغاد   
۞ پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود   
۞ پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود   
۞ پادشاهی داراب دوازده سال بود   
۞ پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود   
۞ پادشاهی اسکندر   
۞ پادشاهی اشکانیان   
۞ پادشاهی اردشیر   
۞ پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود   
۞ پادشاهی اورمزد   
۞ پادشاهی بهرام اورمزد   
۞ پادشاهی بهرام نوزده سال بود   
۞ پادشاهی بهرام بهرامیان   
۞ پادشاهی نرسی بهرام   
۞ پادشاهی اورمزد نرسی   
۞ پادشاهی شاپور ذوالاکتاف   
۞ پادشاهی اردشیر نکوکار   
۞ پادشاهی شاپور سوم   
۞ پادشاهی بهرام شاپور   
۞ پادشاهی یزدگرد بزه‌گر   
۞ پادشاهی بهرام گور   
۞ پادشاهی یزدگرد هجده سال بود   
۞ پادشاهی قباد چهل و سه سال بود   
۞ پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود   
۞ پادشاهی هرمزد دوازده سال بود   
۞ پادشاهی خسرو پرویز   
۞ پادشاهی شیرویه   
۞ پادشاهی اردشیر شیروی   
۞ پادشاهی فرایین   
۞ پادشاهی پوران دخت   
۞ پادشاهی آزرم دخت   
۞ پادشاهی فرخ زاد   
۞ پادشاهی یزدگرد   

بازدید امروز : 21,864 | بازدید دیروز : 52,125 | بازدید کل : 118,926,452
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی