ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ بخش ۱ - سرآغاز   خداوندا در توفيق بگشاي
۞ بخش ۲ - در توحید باری   به نام آنکه هستي نام ازو يافت
۞ بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت   خبر داري که سياحان افلاک
۞ بخش ۴ - آمرزش خواستن   خدايا چون گل ما را سرشتي
۞ بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم   محمد کافرينش هست خاکش
۞ بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب   چو طالع موکب دولت روان کرد
۞ بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان   چون سلطان جوان شاه جوانبخت
۞ بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز   به فرح فالي و فيروزمندي
۞ بخش ۹ - خطاب زمین بوس   زهي دارنده اورنگ شاهي
۞ بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان   سبک باش اي نسيم صبح گاهي
۞ بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب   مرا چون هاتف دل ديد دمساز
۞ بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق   مراکز عشق به نايد شعاري
۞ بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب   در آن مدت که من در بسته بودم
۞ بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین   چنين گفت آن سخن گوي کهن زاد
۞ بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز   قضا را از قضا يک روز شادان
۞ بخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر   چو خسرو ديد کان خواري بر او رفت
۞ بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را   چو آمد زلف شب در عطر رسائي
۞ بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز   نديمي خاص بودش نام شاپور
۞ بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین   زمين بوسيد شاپور سخندان
۞ بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول   چو مشگين جعد شب را شانه کردند
۞ بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم   چو بر زد بامدادن بور گلرنگ
۞ بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم   شباهنگام کاين عنقاي فرتوت
۞ بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور   برآمد ناگه مرغ فسون ساز
۞ بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین   چو برزد بامدادان خازن چين
۞ بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار   سخن گوينده پير پارسي خوان
۞ بخش ۲۶ - رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداین   فلک چون کار سازيها نمايد
۞ بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین   چو شيرين در مداين مهد بگشاد
۞ بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو   چو خسرو دور شد زان چشمه آب
۞ بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور   يکي شب از شب نوروز خوشتر
۞ بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین   خوشا ملکا که ملک زندگاني است

12345بازدید امروز : 3,860 | بازدید دیروز : 26,973 | بازدید کل : 120,377,225
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی