ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ بخش ۱ - آغاز سخن   بسم‌الله الرحمن الرحيم
۞ بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان   اي همه هستي زتو پيدا شده
۞ بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان   اي به ازل بوده و نابوده ما
۞ بخش ۴ - در نعت رسول اکرم   تخته اول که الف نقش بست
۞ بخش ۵ - در معراج   نيم شبي کان ملک نيمروز
۞ بخش ۶ - نعت اول   شمسه نه مسند هفت اختران
۞ بخش ۷ - نعت دوم   اي تن تو پاک‌تر از جان پاک
۞ بخش ۸ - نعت سوم   اي مدني برقع و مکي نقاب
۞ بخش ۹ - نعت چهارم   اي گهر تاج فرستادگان
۞ بخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود   من که درين دايره دهربند
۞ بخش ۱۱ - خطاب زمین بوس   اي شرف گوهر آدم به تو
۞ بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه   منکه سراينده اين نوگلم
۞ بخش ۱۳ - گفتار در فضیلت سخن   جنبش اول که قلم برگفت
۞ بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور   چونکه نسخته سخن سرسري
۞ بخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دل   چون سپر انداختن آفتاب
۞ بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل   رايض من چون ادب آغاز کرد
۞ بخش ۱۷ - ثمره خلوت اول   باد نقاب از طرفي برگرفت
۞ بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه   خواجه يکي شب به تمناي جنس
۞ بخش ۱۹ - ثمره خلوت دوم   عمر بر آن فرش ازل بافته
۞ بخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدم   اول کاين عشق پرستي نبود
۞ بخش ۲۱ - داستان پادشاه نومید و آمرزش یافتن او   دادگري ديد براي صواب
۞ بخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف   اي ملک جانوران راي تو
۞ بخش ۲۳ - حکایت نوشیروان با وزیر خود   صيدکنان مرکب نوشيروان
۞ بخش ۲۴ - مقالت سوم در حوادث عالم   يک نفس اي خواجه دامن کشان
۞ بخش ۲۵ - حکایت سلیمان با دهقان   روزي از آنجا که فراغي رسيد
۞ بخش ۲۶ - مقالت چهارم در رعایت از رعیت   اي سپهر افکنده ز مردانگي
۞ بخش ۲۷ - داستان پیر زن با سلطان سنجر   پيرزني را ستمي درگرفت
۞ بخش ۲۸ - مقالت پنجم در وصف پیری   روز خوش عمر به شبخوش رسيد
۞ بخش ۲۹ - داستان پیر خشت‌زن   در طرف شام يکي پير بود
۞ بخش ۳۰ - مقالت ششم در اعتبار موجودات   لعبت بازي پس اين پرده هست

123بازدید امروز : 11,566 | بازدید دیروز : 23,594 | بازدید کل : 120,431,278
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی