ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ دل ما بیدلان بردند و رفتند    دل ما بيدلان بردند و رفتند
۞ سخن ها رفت از بود و نبودم    سخن ها رفت از بود و نبودم
۞ دل من در گشاد چون و چند است    دل من در گشاد چون و چند است
۞ چه شور است این که در آب و گل افتاد    چه شور است اين که در آب و گل افتاد
۞ جهان از خود برون آوردهٔ کیست؟    جهان از خود برون آورده? کيست؟
۞ دل بی قید من در پیچ و تابیست    دل بي قيد من در پيچ و تابيست
۞ صبنت الکاس عنا ام عمرو    صبنت الکاس عنا ام عمرو
۞ بخود پیچیدگان در دل اسیرند    بخود پيچيدگان در دل اسيرند
۞ روم راهی که او را منزلی نیست    روم راهي که او را منزلي نيست
۞ می من از تنک جامان نگه دار    مي من از تنک جامان نگه دار
۞ ترا این کشمکش اندر طلب نیست    ترا اين کشمکش اندر طلب نيست
۞ ز من هنگامه ئی وه این جهان را    ز من هنگامه ئي وه اين جهان را
۞ جهانی تیره تر با آفتابی    جهاني تيره تر با آفتابي
۞ غلامم جز رضای تو نجویم    غلامم جز رضاي تو نجويم
۞ دلی در سینه دارم بی سروری    دلي در سينه دارم بي سروري
۞ چه گویم قصه دین و وطن را    چه گويم قصه دين و وطن را
۞ مسلمانی که در بند فرنگ است    مسلماني که در بند فرنگ است
۞ نخواهم این جهان و آن جهان را    نخواهم اين جهان و آن جهان را
۞ چه میخواهی ازین مرد تن آسای    چه ميخواهي ازين مرد تن آساي
۞ به آن قوم از تو میخواهم گشادی    به آن قوم از تو ميخواهم گشادي
۞ نگاه تو عتاب آلود تا چند    نگاه تو عتاب آلود تا چند
۞ سرود رفته باز آید که ناید؟    سرود رفته باز آيد که نايد؟
۞ اگر می آید آن دانای رازی    اگر مي آيد آن داناي رازي
۞ متاع من دل درد آشنای است    متاع من دل درد آشناي است
۞ دل از دست کسی بردن نداند    دل از دست کسي بردن نداند
۞ دل ما از کنار ما رمیده    دل ما از کنار ما رميده
۞ نداند جبرئیل این های و هو را    نداند جبرئيل اين هاي و هو را
۞ شب این انجمن آراستم من    شب اين انجمن آراستم من
۞ چنین دور آسمان کم دیده باشد    چنين دور آسمان کم ديده باشد
۞ عطا کن شور رومی ، سوز خسرو    عطا کن شور رومي ، سوز خسرو

1234567891011121314بازدید امروز : 5,683 | بازدید دیروز : 22,753 | بازدید کل : 120,401,801
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی