ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ شمارهٔ ۱   دنيا که براي ره گذر بايد داشت
۞ شمارهٔ ۲   گر مرد رهي،‌رَخْت به دريا انداز
۞ شمارهٔ ۳   چون مرگ در افکند به غرقاب ترا
۞ شمارهٔ ۴   چون هرچه بود اندک و بسيار نبود
۞ شمارهٔ ۵   ديدي تو که محنت زده و شاد بمرد
۞ شمارهٔ ۶   عمري به هوس گذاشتي خيز و برو
۞ شمارهٔ ۷   داني تو که هر که زادناچار بمرد
۞ شمارهٔ ۸   چون قاعده? بقاي ما عين فناست
۞ شمارهٔ ۹   کارت همه چون که خوردن و خفتن بود
۞ شمارهٔ ۱۰   تو بيخبري و تا خبر خواهد بود
۞ شمارهٔ ۱۱   چون مردن تو چاره? يکبارگي است
۞ شمارهٔ ۱۲   چون پنداري در بُنه? ما افتاد
۞ شمارهٔ ۱۳   بر لوحِ دلت نقشِ دو عالم رقم است
۞ شمارهٔ ۱۴   گر مرد رهي، حديث عالم چه کني
۞ شمارهٔ ۱۵   اي دل صفت نفس بد انديش مگير
۞ شمارهٔ ۱۶   چون بسيارست ضعف در ايمانت
۞ شمارهٔ ۱۷   گفتي تو که مرگ چيست اي بينايي
۞ شمارهٔ ۱۸   اي جان سبک روح! گران سنگي چيست
۞ شمارهٔ ۱۹   در عالم محنت به طرب آمدهيي
۞ شمارهٔ ۲۰   اي آنکه هميشه نفس خشنود کني
۞ شمارهٔ ۲۱   بر هر وجهي که بسته? اسبابي
۞ شمارهٔ ۲۲   تا کي ز غم زيان وسودت آخر
۞ شمارهٔ ۲۳   دردا که به درد ناگهان خواهي شد
۞ شمارهٔ ۲۴   چون قاعده? وجود پنداشتن است
۞ شمارهٔ ۲۵   دل از طربِ زمانه برداشتنيست
۞ شمارهٔ ۲۶   آن چيست مرا از غم و تيمار که نيست
۞ شمارهٔ ۲۷   جاني است درين راه خطرناک شده
۞ شمارهٔ ۲۸   از عمر، تمام بهره، برداشته گير
۞ شمارهٔ ۲۹   هر ديده که روي در معاني آورد
۞ شمارهٔ ۳۰   عشاق که قصّه? دل افروز کنند

12بازدید امروز : 3,887 | بازدید دیروز : 22,753 | بازدید کل : 120,400,005
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی