ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ شمارهٔ ۱   ما رندان را حلقه به گوش آمدهايم
۞ شمارهٔ ۲   ما خرقه? رسم، از سرانداختهايم
۞ شمارهٔ ۳   تا دل به غم عشق تو در خواهد بود
۞ شمارهٔ ۴   زانگه که مرا عشق تودرکار آورد
۞ شمارهٔ ۵   در عشق تو دين خويش نو خواهم کرد
۞ شمارهٔ ۶   سوداي توام بيدل و دين ميخواهد
۞ شمارهٔ ۷   آن رفت که گفتمي من از زهد سخن
۞ شمارهٔ ۸   معشوقه نه سر،‌نه سروري ميخواهد
۞ شمارهٔ ۹   چون با سرو دستار نميپردازم
۞ شمارهٔ ۱۰   در عشق بزرگيم به خردي بدهم
۞ شمارهٔ ۱۱   ترسابچهاي که توبه بشکست مرا
۞ شمارهٔ ۱۲   نه در سرِ من سَرِسري بيني تو
۞ شمارهٔ ۱۳   تا در بُنه? خويش مقام است ترا
۞ شمارهٔ ۱۴   تا چند ز زاهد ريائي آخر
۞ شمارهٔ ۱۵   از بس که دلم بسوخت زين کاردرشت
۞ شمارهٔ ۱۶   زين دَرد که جز غصه? جان ميندهد
۞ شمارهٔ ۱۷   گر زهد کني سوز وگدازت ببرد
۞ شمارهٔ ۱۸   خواهي که ز خود به رايگان باز رهي
۞ شمارهٔ ۱۹   خون شد جگرم بيار جام اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۰   از تفِّ دلم مي به صباح اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۱   شمع است و شراب و ماهتاب اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۲   همچون من و تو علي اليقين اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۳   دل گشت ز معصيت سياه اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۴   هم سبزه? سرمست برُست اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۵   چون گل بشکفت در بهار اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۶   تاکي شوم از زمانه پست اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۷   سلطان، تو، به مي دهندگي اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۸   تا کي گوئي ز چار و هفت اي ساقي
۞ شمارهٔ ۲۹   گل روي نمود از چمن اي ساقي
۞ شمارهٔ ۳۰   پر کن شکمي به اشتها اي ساقي

123بازدید امروز : 40,248 | بازدید دیروز : 54,713 | بازدید کل : 120,514,673
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی