ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ شمارهٔ ۱   اي دوست بدان کاين فلک پيروزه
۞ شمارهٔ ۲   جبريل به پرِّ جان ما پرّيدست
۞ شمارهٔ ۳   بحر کرم و گنج وفا در دل ماست
۞ شمارهٔ ۴   بگذشت ز فرق دو جهان گوهر ما
۞ شمارهٔ ۵   شد در همه آفاق عَلَم شيوه? ما
۞ شمارهٔ ۶   يک قطره ز فقرِ دل سوي صحرا شد
۞ شمارهٔ ۷   رفتيم و ز ما زمانه آشفته بماند
۞ شمارهٔ ۸   اي بس که به خار مژه خارا سفتيم
۞ شمارهٔ ۹   اينک جانم به پيشِ جانان شدهام
۞ شمارهٔ ۱۰   صد دُر به اشارتي بسفتيم و شديم
۞ شمارهٔ ۱۱   گلهاي حقيقت بنرُفتيم يکي
۞ شمارهٔ ۱۲   چون چنگ، همه خروش ميبايد بود
۞ شمارهٔ ۱۳   از نادره، نادر جهانيم امروز
۞ شمارهٔ ۱۴   در فقر دلم عزم سياهي دارد
۞ شمارهٔ ۱۵   درويشي را به هر چه خواهي ندهم
۞ شمارهٔ ۱۶   که کرد چو بازي مگسي را هرگز
۞ شمارهٔ ۱۷   عيسي چو شرابِ لطف در کامم ريخت
۞ شمارهٔ ۱۸   گه يک نفسم هر دوجهان ميگيرد
۞ شمارهٔ ۱۹   از دفترِ عشقم ورقي بنهادم
۞ شمارهٔ ۲۰   آمد دلم و کام روا کرد و برفت
۞ شمارهٔ ۲۱   جمشيد يقين شدم ز پيدايي خويش
۞ شمارهٔ ۲۲   رفتم که زبان را سر انشا بنماند
۞ شمارهٔ ۲۳   دل نيست که نور حق بر او تافته نيست
۞ شمارهٔ ۲۴   اي دل به سخن مثل محال است تُرا
۞ شمارهٔ ۲۵   موج سخنم ز اوج پروين بگذشت
۞ شمارهٔ ۲۶   اينها که زنظم و نثرِ خود ميلافند
۞ شمارهٔ ۲۷   خورشيد چو رخ نمود انجم برخاست
۞ شمارهٔ ۲۸   در وقت بيان،‌عقل سخن سنج مراست
۞ شمارهٔ ۲۹   تا کي سخن لطيف نيکو گويم
۞ شمارهٔ ۳۰   تا روي چو آفتاب دلدار بتافت

12بازدید امروز : 42,606 | بازدید دیروز : 54,713 | بازدید کل : 120,517,031
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی