ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ بسم اللّه الرحمن الرحیم   تعالي اللّه از اين ديدار پرنور
۞ سؤال کردن شخصی از منصور در سرّ آدم(ع) و جواب دادن او   کسي پرسيد ازمنصور اين راز
۞ هم در صفات دل گوید و خطاب بنده حق را عزّو جل   دلا تا چند دُرهاي معاني
۞ در صفت جان و دل دیدن محبوب گوید   بسوز اي دل اگر تو سوختستي
۞ در صفات پرده در افتادن فرماید   در آن ساعت که اين پرده برافتد
۞ در صفات عناصر فرماید   در اين عنصر عيانست و نظر کن
۞ قصّه منصور و عیان او بهر نوع فرماید   چنان گم ديد خود در ديد اول
۞ در صفات دل و دیدن اعیان و راز گفتن فرماید   چنان مستغرقي کاينجان و جانان
۞ بود این آن زمان از خویش پنهان   نه اصل خون ز حيوان و نباتست
۞ در عین ذات وصفات وقدرت و قوّت اسرار الهی فرماید   تعالي اللّه از ديدار ذاتم
۞ در عیان دیدن جانان فرماید   منم در بود تو بودم تو بنگر
۞ در آگاهی دادن دل در عین منزل و او از آن عاشق بودن فرماید   الا تا چند در منزل شتابي
۞ در نشانی دادن جوهر حقیقت فرماید   حقيقت جوهري اندر تو پيداست
۞ در صفت دنیا فرماید   دلا چون آخر کارست در خاک
۞ در صفات آیینۀ دل و کشف اسرار حقیقت در نمود صور فرماید   از اين آيينه بتواني تو ديدن
۞ در شرح دادن خورشید وحدت در حجاب صورت فرماید   عجائب خود خورشيد تابانست
۞ در صفات جزو و کل بهر نوع بر اسرار حقیقت فرماید   وجودت در صفات نور گردانست
۞ در حکایت مجنون و اسرار او فرماید   يکي پرسيد از مجنون يکي روز
۞ در عین ذات و حقیقت صفات و کاف و نون فرماید   ز اصل کاف و نون گشتي تو پيدا
۞ هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید   تو بيچون آمدي اين راز بشنو
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند   از آن نور است بيشک تابش ماه
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)   وصال شاه ميجويند جمله
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)   کساني کين بهشت جاوداني
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)   از آن حضرت زمستان را نظر کن
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)   دلا خورشيد جان ميبين دمادم
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)   در اين پرگار گردانم عجائب
۞ تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)   اگر سجده کني مانند عطّار
۞ در سؤال نمودن از ابلیس که چرا سجده بآدم نکردی   يکي پرسيد از ابليس ناگاه
۞ جواب دادن ابلیس آن شخص سؤال کننده را   جوابش داد آن دم پير رهبر
۞ سؤال نمودن ازمنصور که ابلیس در عین تلبیس است و جواب دادن منصور آن شخص را   يکي پرسيد از منصور کابليس

12بازدید امروز : 6,713 | بازدید دیروز : 14,215 | بازدید کل : 120,353,105
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی