ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : علیرضا حکیم
درود بانو. - شعر زیبایی از شما خواندم .شعر در مصراع اول زیبا شروع شده است ؛ اما مصراع دوم (بوسه کر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام و درود برادر ارجمندم جناب ابو طالبی نژاد عزیز. - امیدوارم با نگاه انتقادی بنده ، به محضرتان    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : نورعلی بهاروند
سلام و سپاس از دقت نظر استادان ارجمندم خانی لنگرودی عزیز و خوش عمل کاشانی گرانقدر.درقافیهٔ مورد اشار   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : داوود خانی لنگرودی
”چون زمزمه ی نیمه شبی آهسته - مانند چکید شبنمی آهسته - سخت است دل از تو کندن ای ماه خدا - خ   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : علیرضا حسن شاهی
سلام و عرض ادب خدمت خواهر گرامی، بانو محبوب - از غزل هایتان لذت برده و می برم. هرچند به نظر حقیر ا   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام و درود بر سرور و استادم - جناب خوش عمل خوش طینت .قبل از هر چیز باید تشکر کنماز این که تمام    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : عباس خوش عمل کاشانی
درود بر جناب خادمیان ، یار صادق و عزیز.در این سروده اشکال بزرگی وجود دارد که از شاعر فرهیخته و کارک   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : داوود خانی لنگرودی
"کلاغی که پَرَش راشُسته در حوض دغل بازی - به آبِ زمزم و کوثر نشاید شُست پرهای سیاهش را ..."لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام‌و عرض ادب و احترام . - جناب حسین وفا و دیگربرادر ارجمند که مسئول نقد هستید و نامتان را ذکر نف   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : علیرضا حسن شاهی
باسلام و عرض ادب. - چون جناب حاج محمدی نقدی داشتند، خصوصا در ارتباط با بیت دوم، حقیر هم جسارت میکن   ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareهنروادبیات وعواطف انسانی
هنروادبیات وعواطف انسانی
درجامعه ی بشری،ارزشهاوداشته های معنوی واصولی هستندکه تضمین کننده ی زندگی برتروشایسته ی بشری هستند. ارزشهاوداشته هاواصولی که معنای انسان هستندوانسان هویت وچیستی ومعنای حقیقی خود راازآنهامی گیرد وهمین سرمایه های عظیم انسان هستندکه می توانندزندگی رابرای انسان زیباتر،مهربانتر،خواستنی وارزشمندومعنادارکنند. سرمایه هایی که اولین حقیقت انسان هستندومی توانندمثل خورشیدی،زندگی بشری رادرراستای مهرومعرفت ونیکی به پیش ببرند. ازسرمایه های متعالی وارزشمندوجاودان بشری،عواطف بشری است. سرمایه وداشته ی عظیمی که همواره بایدمورداحترام وتوجه وارزش قراربگیرد. یکی ازمهمترین راهکارهایی که می تواندبه یاری عواطف واحساسات بشری بیاید،هنروادبیات اصیل است؛چون قسمت بزرگی ازادبیات وهنرواقعی برگرفته ازروح احساسات وعواطف است. احساسات وعواطفی که درهنروادبیات حضورداردازبلندترین،ارزنده ترین،ارزشمندترین و والاترین مفاهیم واحساسات واندیشه ی بشری نشات می گیرد. جامعه ی بشری باپیوندمحکم ومعنادارباادبیات وهنرحقیقی،می تواند بسیاری ازعواطف واحساسات والای انسانی خودراراپرورش دهد. منظورازادبیات وهنرحقیقی این است که به ارزشهای انسانی وزندگی حقیقی متعهدباشدوبرای رسیدن به این مهم،همه ی مابایدبه رسالت انسانی خوددراین زمینه توجه وعمل کنیم؛یعنی همه ی مابایدرسانه ای تاثیرگذاروزبان گویاوگوارایی برای هنروادبیات اصیل باشیم که باهمین کار،تاثیرات وبرکات عظیمی برای بشریت به ارمغان خواهیم آوردوبه سهم خوددرتعالی وپرورش وتعدیل احساسات وعواطف انسانی تاثیرگذارخواهیم بود. البته دولتهاوجوامع بشری وسایرنهادهاهم بایدباجدیت وبرنامه ریزی وبکارگیری روشهای برترعلمی تروخلاقانه تروموثرتروبرترومتعالی تکالیف ورسالت خودرابه حضرت انسان اداکند،که این کار،برترین ومهمترین و والاترین کاری است که درراستای سعادت بشری می تواندصورت بگیرد. جامعه ی بشری بافکر،رفتار،عمل،آراء نقش وروش زندگی تک تک ماانسانهاشکل وهویت وهستی می گیردوهرچه روح جامعه ی بشری بتواندبادانش،ادبیات،هنروسرمایه های معنوی وانسانی خودراغنی وپرباروپویاکند به همان اندازه درمسیردرست وسعادت ونجات حرکت خواهدکرد،مسیری که پیشرفت واقعی بشردرآن است. مسیری که به حقیقت انسان می رسدوبه خانه ی انسان. نکته ی اساسی تراینجاست که ،برای انسان وجامعه ی انسانی ،اخلاق،همواره ازهمه چیزمهمتراست وبرای اینکه انسان درطول روزگاران این اصل ارزشمندراحفظ کندبایدارزشهای انسانی واخلاقی اوراهمواره حفظ کردوتعالی دادوشخصیت وفکروزبان وعمل وهویت ودیدگاه انسان راباعاطفه واحساسات والای انسانی همراه کردکه دراین صورت می توان به امنیت مدام جامعه ی جهانی امیدواربود که دراین صورت می توان به جامعه ای سرشارازامنیت،احترام،نوع دوستی،خوش اخلاقی،مهربانی ورستگاری رسید. رشدوتعالی عواطف واحساسات انسانی واخلاقی می تواندجامعه ای سرزنده،باامید،پرانرژی،زیبا،انسانی وباشکوه رابیافریند وچنین جامعه ای همواره مسیردوستی ،صلح،زیبایی،آرامش وامنیت راطی می کندوانسانی بدخواه انسانهای دیگرنمی تواندباشد. چنین جامعه ای،یعنی جامعه ی شایسته ی انسانی یعنی جامعه ای که همه ی ارزشهای والای انسانی درآن می تواندشکوفاشودوبه حقیقت برسد؛چنین جامعه ای، یعنی جامعه ی ایده آل انسانی؛جامعه ای که به مقصدوهدف خود رسیده است. ارزشهای انسانی هم،همان مفاهیم والایی هستندکه تمام ادیان وعقلهای بزرگ وسلیم به آنهاسفارش می کند. پس مهمترین وموثرترین تکلیف ورسالت وکارکرد هرانسانی،تعالی وپرورش عواطف واحساسات انسانی است.
ابراهیم حسنلو

موضوعات :  عاشقانه و عارفانه ، سایر ،

   تاریخ ارسال  :   1398/1/22 در ساعت : 20:3:6   |  تعداد مشاهده این شعر :  89


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

بازدید امروز : 23,024 | بازدید دیروز : 45,730 | بازدید کل : 109,920,487
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی