ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده   اي جهان ديده بود خويش از تو
۞ بخش ۲ - در نعت پیغمبر اکرم   نقطه خط اولين پرگار
۞ بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم   چون نگنجيد در جهان تاجش
۞ بخش ۴ - سبب نظم کتاب   چون اشارت رسيد پنهاني
۞ بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان   اي دل از اين خيال سازي چند
۞ بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز   آنچه او هم نوست و هم کهن است
۞ بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد   اي پسر هان و هان ترا گفتم
۞ بخش ۸ - آغاز داستان بهرام   گوهر آماي گنج خانه راز
۞ بخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنق   رفت منذر به اتفاق پدر
۞ بخش ۱۰ - صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان   چون خورنق به فر بهرامي
۞ بخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران   چون سهيل جمال بهرامي
۞ بخش ۱۲ - کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن   روزي از روضه بهشتي خويش
۞ بخش ۱۳ - دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق   شاه روزي رسيده بود ز دشت
۞ بخش ۱۴ - آگاهی بهرام از وفات پدر   چون ز بهرام گور با پدرش
۞ بخش ۱۵ - لشگر کشیدن بهرام به ایران   بس کن اي جادوي سخن پيوند
۞ بخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور   اول نامه بود نام خداي
۞ بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را   چونکه خواننده خواند نامه تمام
۞ بخش ۱۸ - برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر   بامدادان که صبح زرين تاج
۞ بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر   طالع تخت و پادشاهي او
۞ بخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویش   شاه روزي شکار کرد پسند
۞ بخش ۲۱ - بردن سرهنگ بهرام‌گور را به مهمانی   شاه بهرام روزي از سر تخت
۞ بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور   چون برآمد ز ماه تا ماهي
۞ بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر   روزي از طالع مبارک بخت
۞ بخش ۲۴ - خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را   شه به ناز و نشاط شد مشغول
۞ بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد   روزي از صبح فتح نوراني
۞ بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول   چونکه بهرام شد نشاط پرست
۞ بخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم   چو گريبان کوه و دامن دشت
۞ بخش ۲۸ - نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سوم   چونکه روز دوشنبه آمد شاه
۞ بخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم   روزي از روزهاي ديماهي
۞ بخش ۳۰ - نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم   چارشنبه که از شکوفه مهر

12بازدید امروز : 6,037 | بازدید دیروز : 14,215 | بازدید کل : 120,352,429
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی