ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱   شکر و سپاس و منت و عزت خداي را
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان   اگر مطالعه خواهد کسي بهشت برين را
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در ستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه   آن روي بين که حسن بپوشيد ماه را
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در وداع شاه جهان سعدبن ابی‌بکر   رفتي و صدهزار دلت دست در رکيب
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در وصف بهار   علم دولت نوروز به صحرا برخاست
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - موعظه و نصیحت   هران نصيبه که پيش از وجود ننهادست
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - موعظه و نصیحت   ايهاالناس جهان جاي تن آساني نيست
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - اندرز و نصیحت   خوشست عمر دريغا که جاوداني نيست
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در ستایش اتابک محمد   بناز اي خداوند اقبال سرمد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در نصیحت و ستایش   جهان بر آب نهادست و زندگي بر باد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - در ستایش حضرت رسول (ص)   چو مرد رهرو اندر راه حق ثابت قدم گردد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - توحید   فضل خداي را که تواند شمار کرد؟
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳   هر چيز کزان بتر نباشد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - وله فی مدح ابش بنت سعد   فلک را اين همه تمکين نباشد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - برگشت به شیراز   سعدي اينک به قدم رفت و به سر باز آمد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در ستایش حضرت رسول (ص)   ماه فروماند از جمال محمد
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - در ستایش قاضی رکن‌الدین   بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان   کدام باغ به ديدار دوستان ماند
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - وله فی مدح اتابک مظفرالدین سلجوقشاه   چه نيکبخت کساني که اهل شيرازند
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰   کسي که او نظر مهر در زمانه کند
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در ستایش شمس‌الدین حسین علکانی   احمدالله تعالي که به ارغام حسود
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در ستایش اتابک سعدبن ابوبکر بن سعدبن زنگی بن مودود   مطرب مجلس بساز زمزمه? عود
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - قصیده   تو را ز دست اجل کي فرار خواهد بود
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - تنبیه و موعظت   روزي که زير خاک تن ما نهان شود
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار   بامدادي که تفاوت نکند ليل و نهار
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در ستایش شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان   به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - مطلع دوم   کجا همي رود اين شاهد شکر گفتار؟
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در مدح امیر انکیانو   بس بگرديد و بگردد روزگار
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - تغزل در ستایش شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان   نظر دريغ مدار از من اي مه منظور
۞ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - نصیحت   اي دل به کام خويش جهان را تو ديده گير

123بازدید امروز : 4,847 | بازدید دیروز : 22,753 | بازدید کل : 120,400,965
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی