ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ رباعی شمارهٔ ۱   اي آنکه طلب کار خدايي به خود آ
۞ رباعی شمارهٔ ۲   درويش عزيز پادشا شد به خدا
۞ رباعی شمارهٔ ۳   علمي که تو را پاک کند از من و ما
۞ رباعی شمارهٔ ۴   درياب تو اين قول حکيمانه? ما
۞ رباعی شمارهٔ ۵   ماهي در آب و ماکيان در صحرا
۞ رباعی شمارهٔ ۶   بنواخت مرا لطف الهي به خدا
۞ رباعی شمارهٔ ۷   از آتش عشق صنم دلکش ما
۞ رباعی شمارهٔ ۸   دادند جهاني دل و هم دست به ما
۞ رباعی شمارهٔ ۹   مطلوب خود از خود طلب اي طالب ما
۞ رباعی شمارهٔ ۱۰   در جام جهان نما نظر کن همه را
۞ رباعی شمارهٔ ۱۱   از خود بگذر نور خدا را بطلب
۞ رباعی شمارهٔ ۱۲   در ديده? ما نور خدا را بطلب
۞ رباعی شمارهٔ ۱۳   از زحمت پا اگر بنالم چه عجب
۞ رباعی شمارهٔ ۱۴   عالم چو سرابست و نمايد سر آب
۞ رباعی شمارهٔ ۱۵   چشمت همه نرگسست و نرگس همه خواب
۞ رباعی شمارهٔ ۱۶   عشقست که جان عاشقان زنده از اوست
۞ رباعی شمارهٔ ۱۷   تا بر سر ما سايه? شاهنشه ماست
۞ رباعی شمارهٔ ۱۸   درياي محيط جرعه? ساغر ماست
۞ رباعی شمارهٔ ۱۹   گفتم جنت گفت که بستان شماست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۰   در ديده? ما نقش خيالش پيداست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۱   دارنده چو ترکيب چنين خوب آراست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۲   ترکيب طبايع ار نگشتي کم و کاست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۳   اي دل به طريق عاشقي راه يکي است
۞ رباعی شمارهٔ ۲۴   صبح و سحر و بلبل و گلزار يکيست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۵   ميخانه? عشق او سراي دل ماست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۶   در مذهب ما محب و محبوب يکيست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۷   مائيم چنين تشنه و دريا با ماست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۸   ناخورده شراب مستيش چندان نيست
۞ رباعی شمارهٔ ۲۹   گر کشته شوم به تيغ عشقش غم نيست
۞ رباعی شمارهٔ ۳۰   طاعت ز سر جهل به جز وسوسه نيست

1234567891011بازدید امروز : 2,059 | بازدید دیروز : 14,215 | بازدید کل : 120,348,451
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی