ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ شمارهٔ ۱   دردا که دلم بوي دوايي نشنود
۞ شمارهٔ ۲   گردل گويم به منتهايي نرسيد
۞ شمارهٔ ۳   هر چيز تو را همي جمالي دگر است
۞ شمارهٔ ۴   اين باديه? تو را سري پيدا نه
۞ شمارهٔ ۵   عشق تو که ذرّه ذرّه تابنده بدوست
۞ شمارهٔ ۶   دردا که دلم سايه? اقبال نديد
۞ شمارهٔ ۷   جانم چو ز کنهِ کار آگاه نبود
۞ شمارهٔ ۸   تا خرقه? سروري ز سر بفکنديم
۞ شمارهٔ ۹   چون ديده سپيد شد نظر چند کنيم
۞ شمارهٔ ۱۰   عمري به هوس نخل معاني بستم
۞ شمارهٔ ۱۱   عمري بدويدم از سر بيخبري
۞ شمارهٔ ۱۲   گر من فلکم به مرتبت ور ملخم
۞ شمارهٔ ۱۳   از حادثه? آب و گلم هيچ آمد
۞ شمارهٔ ۱۴   آن دل که سراسيمه? عالم بودي
۞ شمارهٔ ۱۵   گر قصد فلک کنم به پيشان نرسم
۞ شمارهٔ ۱۶   در حيرت و سودا چه توانم کردن
۞ شمارهٔ ۱۷   زين پيش دلم بسته? پندار آمد
۞ شمارهٔ ۱۸   آن سالکِ گرمرو که نامش جان است
۞ شمارهٔ ۱۹   در آرزوي چشمه? حيوان مردم
۞ شمارهٔ ۲۰   چندان که دل من به سفر بيش دَرَست
۞ شمارهٔ ۲۱   گاهي به کمال برتر از خورشيدم
۞ شمارهٔ ۲۲   اي دل غم جان محنت انديش ببين
۞ شمارهٔ ۲۳   که گفت ترا که راه اندوهش گير
۞ شمارهٔ ۲۴   دردا که دلم به هيچ درمان نرسيد
۞ شمارهٔ ۲۵   جانان آمد قصد دل و جانم کرد
۞ شمارهٔ ۲۶   هر لحظه مي يي به جان سرمست دهد
۞ شمارهٔ ۲۷   اي دل! تو چو مردان به رهِ پرخطري
۞ شمارهٔ ۲۸   هر چند که اين حديث جستي تو بسي
۞ شمارهٔ ۲۹   جاني که به راه رهنمون دارد راي
۞ شمارهٔ ۳۰   چون هر نفسي ز درد مهجورتري

12بازدید امروز : 40,144 | بازدید دیروز : 54,713 | بازدید کل : 120,514,569
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی