ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ شمارهٔ ۱   لعلت که خجل کرد گل رعنا را
۞ شمارهٔ ۲   چون ديده به روي تو نظر بگشايد
۞ شمارهٔ ۳   جانم که به لب از لب لعل تو رسيد
۞ شمارهٔ ۴   زلفِ تو سرِ درازدستي دارد
۞ شمارهٔ ۵   اي کرده پسند از دو جهان چاره منت
۞ شمارهٔ ۶   بنگر که دلم چه گونه مظلوم نمود
۞ شمارهٔ ۷   لعل تو براتِ کامراني دهدم
۞ شمارهٔ ۸   چون توبه? تو گناه خواهد افتاد
۞ شمارهٔ ۹   زانگه که مرا سوي تو آهنگ افتاد
۞ شمارهٔ ۱۰   فرسودنِ لعلِ آبدارت بر من
۞ شمارهٔ ۱۱   اي جانِ همه جهان زکوةِ لبِ تو
۞ شمارهٔ ۱۲   دل نيست کز آن ماه برنجد هرگز
۞ شمارهٔ ۱۳   اي ماه به چهره يا گلي يا سمني
۞ شمارهٔ ۱۴   از وعده? کژ دل به غمت ميافتد
۞ شمارهٔ ۱۵   آنجا که سر زلف تو جانها ببرد
۞ شمارهٔ ۱۶   آن خنده? خوش اگرچه پيوسته بهَست
۞ شمارهٔ ۱۷   آن دل که ز دست من کنون خواهي برد
۞ شمارهٔ ۱۸   بر شاخِ دل شکسته يک برگم نيست
۞ شمارهٔ ۱۹   چون گشت لبت به يک شکر ارزاني
۞ شمارهٔ ۲۰   زهرم آيد شکرستان بي لبِ تو
۞ شمارهٔ ۲۱   چشمت که سبق به دلربائي او راست
۞ شمارهٔ ۲۲   کس مثل تو در جهانِ جان ماه نيافت
۞ شمارهٔ ۲۳   من بي سر و سامانِ تو ميخواهم زيست
۞ شمارهٔ ۲۴   چون گِرد مه از مشک سيه مور آورد
۞ شمارهٔ ۲۵   زان پسته که شيريني جان ميخيزد
۞ شمارهٔ ۲۶   در عشق دلم هيچ نميسنجد از او
۞ شمارهٔ ۲۷   گفتم:‌«شکري از دهنت، درگذري
۞ شمارهٔ ۲۸   دل، مست بتي عهدشکن دارم من
۞ شمارهٔ ۲۹   گفتم که «چنان شيفته? آن دهنم
۞ شمارهٔ ۳۰   گفتم: «شکريم ده مسلماني نيست»

12بازدید امروز : 2,629 | بازدید دیروز : 14,215 | بازدید کل : 120,349,021
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی