ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ شمارهٔ ۱   بنگر ز صبا دامنِ گل چاک شده
۞ شمارهٔ ۲   گل بين که به غنج و ناز خواهد خنديد
۞ شمارهٔ ۳   ابري که رخ باغ کنون خواهد شست
۞ شمارهٔ ۴   از دست گلابگر گل عشوه پرست
۞ شمارهٔ ۵   با گل گفتم چو يوسفِ کنعاني
۞ شمارهٔ ۶   بلبل که به عشق يک هم آواز نيافت
۞ شمارهٔ ۷   بلبل همه شب شرحِ وصالت ميخواند
۞ شمارهٔ ۸   گل بين که بر اطراف چمن مينازد
۞ شمارهٔ ۹   ني حال من و تو ماهوش ميگويد
۞ شمارهٔ ۱۰   گل بي سر و پاي خويشتن ميانداخت
۞ شمارهٔ ۱۱   چون برگِ گلت بديد گلبرگِ طري
۞ شمارهٔ ۱۲   در پيش رخ تو آفتاب افسانهست
۞ شمارهٔ ۱۳   گل بين که گلابِ ابر ميدارد دوست
۞ شمارهٔ ۱۴   گل گفت که رفتنم يقين افتادست
۞ شمارهٔ ۱۵   گل گفت: اگرچه ابر صدگاهم شُست
۞ شمارهٔ ۱۶   گل گفت که دست زرفشان آوردم
۞ شمارهٔ ۱۷   گل گفت که تا روي گشادند مرا
۞ شمارهٔ ۱۸   گل گفت که تا چشم گشادند مرا
۞ شمارهٔ ۱۹   گل گفت: کسم عمر به دريوزه نداد
۞ شمارهٔ ۲۰   گل گفت: ز رخ نقاب بايد انداخت
۞ شمارهٔ ۲۱   گل گفت: که گه زخم زند صد خارم
۞ شمارهٔ ۲۲   گل گفت: مرا خون جگر خواهد ريخت
۞ شمارهٔ ۲۳   گل گفت که چند اوفتم در پستي
۞ شمارهٔ ۲۴   گل گفت: نقاب برگشاديم و شديم
۞ شمارهٔ ۲۵   گل گفت: چنين که من کنون ميآيم
۞ شمارهٔ ۲۶   گل گفت: کسم هيچ فسون مينکند
۞ شمارهٔ ۲۷   گل گفت: گلابگر چو تابم ببرد
۞ شمارهٔ ۲۸   گل گفت: که با گلابگر هر سحري
۞ شمارهٔ ۲۹   گل گفت: منم فتاده صد کار امروز
۞ شمارهٔ ۳۰   گل گفت: چو نيست هفتهاي روي نشست

12بازدید امروز : 6,565 | بازدید دیروز : 14,215 | بازدید کل : 120,352,957
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی