ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ بسم الله الرحمن الرحیم   پناه من بحيّي کو نميرد
۞ در نعت حضرت سید المرسلین(ص)   درود از حضرتش بر جان آن کس
۞ آغاز سخن   تمامت طول و عرض آفرينش
۞ در توحید فرماید   امانت کلمه? توحيد ميدان
۞ در شرح دل فرماید   بجدّ و سعي خود آن را طلب کن
۞ دربیان و شرح عقل فرماید   خرد شد کاشف سرّ الهي
۞ در شرح عشق فرماید   عجب مرغيست مرغ عشق جانا
۞ در شرح نفس فرماید   نبايد بود ازو غافل زماني
۞ نباید بود ازو غافل زمانی   بدان اي دل اگر هستي تو عاقل
۞ در بیان ایمان و اسلام   از ايمانست اصل جمله اي يار
۞ در بیان و شرف علم فرماید   شرف از علم حاصل کن تو جانا
۞ در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید   چو دولت همنشين مرد باشد
۞ در بیان نمایش و روش و کشش   کسي کو صاحب اين درد باشد
۞ درونش از دو عالم فرد باشد   لباس زاهدان و رنگ پوشان
۞ در بیان خرقه ارادت فرماید   نخستين قسم را گويند ارادت
۞ در بیان ریاضت فرماید   يکي دلقي و دو نان و سجاده
۞ در بیان رعایت ادب فرماید   اساس راه دين را بر ادب دان
۞ در بیان نصیحت و نگاهداشت صحبت   ز عهد خويش داد خويش بستان
۞ در تحقیق صحبت فرماید   بپاي عشق بايد رفتن اين راه
۞ در تحقیق مقامات اهل سلوک   مراد رهروان در فعل و طاعات
۞ در بیان اقسام اهل ایمان   نخستين عام وانگه خاص باشد
۞ در بیان نیستی و «موتواقبل ان تموتوا»   چو در بند خودي افتاد بنده
۞ در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص   در آن شب خواجه? ما شد بمعراج
۞ در توحید و در بیان آنکه باب توبه نبندد که موجب ختم ولایت نباشد   خداوند جهان داناي اکبر
۞ در بیان قوتهای معنی   کند تقرير اهل اين معاني
۞ در بیان مواظبت بریاضت و چهار اربعین و کیفیت آن   مربّي بايد اي جان اندر اين راه
۞ در دستور اربعین اول فرماید   چو کردي اربعين اول آغاز
۞ در بیان اربعین ثانی   پس آنگه ساز و ترتيب سفر کن
۞ در اربعین ثالث فرماید   سيم را چونکه خواهي کرد آغاز
۞ در بیان دستور اربعین رابع   چو کردي اربعين ديگر آغاز

12بازدید امروز : 47,929 | بازدید دیروز : 23,594 | بازدید کل : 120,467,641
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی