ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

متن مورد نظر برای جستجو را وارد کنید :        

۞ بسم اللّه الرحمن الرحیم   بنام آنکه نور جسم و جانست
۞ در ذات و صفات و توحید حضرت باری تعالی فرماید   تعالي اللّه زهي ذات و صفاتت
۞ در اثبات عین الیقین فرماید   زهي ديدار من ديدار يکتا
۞ در ثنای احدیت و فنای بشریت فرماید   زهي عطّار کز سرّ الهي
۞ در نعت سیّد المرسلین علیه افضل الصّلوات و اکمل التحیّات فرماید   به بالا مصطفي سرو روانست
۞ در صفت معراج حضرت محمّد علیه الصّلوة و التسلیم فرماید   شبي آمد برش جبريل از دور
۞ در خطاب کردن با دل و دریافتن اسرار معانی فرماید   دلا معراج داري هست معراج
۞ در معنی من عرف نفسه فقد عرف ربه فرماید   تو قدر خود نميداني که عرشي
۞ در معانی ما رایت شیئا الاّ رایت اللّه فیه فرماید   خدا را يافتم در شرع بيخويش
۞ حکایت   که بسياري طلب کردم نمودار
۞ در خطاب کردن با دل در رموز معانی فرماید   الا اي دل چو جوهر باز ديدي
۞ حکایت   جمال حُسنِ يوسف بس لطيف است
۞ در ثنا گفتن پیر حضرت یوسف را علیه السلام و جان در باختن او در نظر یوسف فرماید   زهي کرده ز يارِخويش عزلت
۞ در تفسیر وَلَقَدکَرَّمنا بَنی آدَمَ وَحَمَّلنا هُم فی البَرِّ وَالبَحر فرماید   الا اي جان و دل را درد و دارو
۞ در وصف علی مرتضی علیه السّلام فرماید   دل و جان در رضاشان هر دو در باز
۞ درامامت امیرالمؤمنین و امام المتقین علی(ع)کرّم اللّه وجهه فرماید   امام است او يقين بعد محمد(ص)
۞ حکایت   شبي آن پير زاري کرد بسيار
۞ در مناجات کردن پیر با حق سبحانه و تعالی فرماید   توئي پاک و منزّه در وجودم
۞ در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید   منم يکتا که جمله دستگيرم
۞ در توحید صرف و بقای کل فرماید   خدا شد بيجهت درحق مبرّا
۞ حکایت   شبي حلّاج را ديدند در خواب
۞ در فنای خود و راه یافتن به مقام حق و موصوف شدن فرماید   ز خود بگذر که مائي
۞ در برداشتن حجاب و واصل شدن و یکتا گردیدن فرماید   شود واصل حجابش دور گردد
۞ حکایت روباه و بچاه شدن او   مگر ميرفت آن روباه شادان
۞ در صفت دل فرماید   دلا زين چاه آخر چند اشتاب
۞ در صورت جان دادن و جانان دیدن فرماید   بده جان گر خبر داري در اين تو
۞ در حکایت پدر و پسر و درکشتی نشستن و مقالات ایشان با یکدیگر فرماید   چنين دارم من از آن پير خود ياد
۞ سخن گفتن پسر با پدر در عین دریای طریقت و اعیان بهرنوع   پسر گفت اي پدر گفتي حقيقت
۞ پسر در شرح رموز حقیقت در نفس وجان گوید   بقدر خود نظر ميکن نمودت
۞ پسر در راز معنی و در نوع حقیقت کل گوید   پسر گفت اي پدر قول حديثت

1234بازدید امروز : 40,828 | بازدید دیروز : 54,713 | بازدید کل : 120,515,253
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی