ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
سلام و عرض ادب - از استاد صفادل همیشه اشعار خوب خوانده ام و این بار نیز ، ضمن احترام به نظر سرکار   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : خدابخش صفادل
درود/ من براین باورم، پس از سرودن شعر و پخش آن، شعرازمخاطب است یعنی خوانش و نظر خواننده ی شعر مهم اس   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
سلام استاد گرامی - ابتدا عذرخواهی میکنم و بعنوان خواننده ی این شعر به ظاهر عاشقانه برداشتی را که د   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام و درود بر شما . - بیتهای ششم و نهم در محتوا و پیا م مشابهند . یکی از این دو را در صورت صل   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : حسین شادمهر
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : حنظله ربانی
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
سلام آقای ربانی گرامی. - - کجای شعر؟ البته مال من بداهه بود. در ارسال نظر فرستادم . باید دستکا   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : حنظله ربانی
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : علی اصغر اقتداری
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام و درود بر شما با عرض معذرت مصرع دوم بیت مطلع وزن اضافه دارد - - - - اینگ   ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareهنراصیل
هنراصیل هنگامی که درآثارهنری برتروماندگاروتاثیرگذارتامل وتفکرمی کنیم،به آسانی درمی یابیم که رازحقیقی این آثار،نزدیکی ویگانگی آنهابه زندگی وروح وجان وحقیقت انسانی است. هرچقدرهنر،بتواندبازندگی وانسان وآفرینش یگانه ترباشد،به همان اندازه؛زیبا،ناب واصیل خواهدبود؛چراکه زیباترین وبرترین آثارهنری ازبطن حقیقت وزندگی وروح انسانی برمی خیزندوازدنیاهای عظیم بشری پرده برمی دارندوداشته های انسان را،زندگی را،عشق را-زیباتروشایسته تروباشکوه تر-به خودانسان نشان می دهند؛تاهمین انسان درتماشای خودبه دنیاهای عظیم وپرشکوه وحقیقی خودپی ببرد،تاآفرینش خودراازمنظری زیباتروحقیقی دریافت کند. انسان،خودرادرعالم هنر،دقیق تروآشکارتروبهترمی بیندوحتی دنیای بزرگ بشری رانیز،باتمام جان ودل خود-به طوردقیق تری- دریافت می کند. حتی درد،شادی،رنج،خوشبختی وسعادت انسان راهم درچهره ی حقیقی درک می کند. تنهاهنرمی تواند،داشته های ارزشمندانسانی راآنگونه که بایدنمایش دهدوحقیقت آنهارانشان دهدوبه مرحله ی تماشاونمایش ودریافت برساند. هنراصیل،رنج وشادی را،مورد واکاوی وموشکافی وخوانش واستنباط قرارمی دهدوانسان درپرده ی هنر،حقیقت واصالت آنهارابه درستی،استنباط واستدلال می کند. یعنی رنج وشادی و...چهره ی برهنه تری به خود می گیرندوداشته های وذات وحرکت وسرآغازوسرانجام ورسالت خودرابه شایستگی می نمایانند. واین مهم،اتفاق عظیمی است که هنرمی آفریند. به عبارتی کامل تر،درجهان هنر،هستی،انسان،خلقت وپدیده ها،حضورحقیقی خودراارائه می دهند. یعنی دردنیای هنر؛(حقیقت)،حضورخودرابابلندترین وگویاترین بیان اعلام می کندتاانسان باپدیده های هستی،بارنج،باشادی و...به شکل صمیمی تروزیباترومقتدرانه تری محشورویگانه باشد. ابراهیم حسنلو
کلمات کلیدی این مطلب :  هنراصیل،مقاله ی ادبی،ابراهیم حسنلو ،

موضوعات :  سایر ،

   تاریخ ارسال  :   1398/4/12 در ساعت : 11:57:29   |  تعداد مشاهده این شعر :  163


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

بازدید امروز : 9,065 | بازدید دیروز : 65,868 | بازدید کل : 118,979,521
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی