ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : کریم شاهزاده رحیمی
سلام بر شما، گاهی فاصله است میان رئالیسم ادبی و دنیای واقعی، شعرتان زیبا بود اما شاید ضروری ترین نیا   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : کریم شاهزاده رحیمی
سلام بر شما - بله اگر از نظر وزنی در نظر بگیرید درو و از باید پشت سر هم و به شکل (دوراز) خونده ب   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : علیرضا حکیم
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : پروین برهان شهرضایی
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : پروین برهان شهرضایی
سلام - عیدشما پرنور - ممنون ازنظرتان - ولی مصرع حوض به این راحتی ، کجاش سخت دروزن نشسته لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : کریم شاهزاده رحیمی
واقعا حیف این مفاهیم زیبا و دلنشین که نه کاملا موزون شود و نه سپید باشد - مثلا در بیت دوم: حوض سی   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : کریم شاهزاده رحیمی
سلام بر شما ، بسیار عالی بود و البته ای کاش - فقط این مصرع افسوس درین سیطره بیکار نگردی - روشن   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : عباس خوش عمل کاشانی
با درود.به عنوان یکی از مدیران ارشد «سایت بین المللی شاعران پارسی زبان» به شما خوشامد می گویم. - «   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : سید محمدرضا لاهیجی
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : عباس خوش عمل کاشانی
در این رباعی به یک اشکال بارز برخوردم و آن هم تنافر لفظی در مصراع سوم است.کنار هم قرار گرفتن «چو» و    ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareای دوای نخوت خاتون ما !!!


گفـــــــــــــت روزی مر مــرادی را مرید :ای که هســــــــــــتی در دو عالم رو سپیداز بـــــــــــلایا آن کدامیـــــــــــــــن صعبترهســـــــــــــــت در عـــــالم بر ابناء البشرگفـــــــــــــت او را آن مـــــــراد تـیز بین :چشم بگــــــــــشا خود تو این را تیز ، بینکز گـــــــــــــــــرانی فتنـــــه ای هرگز بترنیســــــــــــــت کان جانسوز باشد این قدراز گـــــــــــــــرانی جــــان به لب می آیدتمحنــــــــــــــت و رنـــــج و تعب می آیدتاز گــــــــــــــرانی درد بـــــــی درمان شوددرد جســــــــــــــــم آدمــــــی در جان شودوای از دردی کــــــــــــه در جان راه یافتگــــــــــر نگـــــــــــردد در بساطت آه یافتهـــــــــــــر که او آهـــــــی ندارد در بساطدر گُـــــــــــل گــــــــــرما نیـــــــابد انبساطهــر کـــــــــــــه را از سینه آهی برنخاستکی گـــــــــــــوارا باشــــد او را نان ماستآه جـــــــــــــان را می گــــدازد چون حدیدبالأخــــــــــص آهــــــــی که باشد آن مدیدآه اکســــــــــــــیر روانبـخــــــــش است آهتو چه پـــــــــــنداری که جانبخش است آهاز گـــــــــرانی سرگـــــــــــــرانی آیــــــدتپیــــــــــری انــــــــــدر نوجـــــــوانی آیدتاز گـــــــرانی حــــــرص افـــزون می شودعاقلـــــــی از حـــــــرص مجنون می شود« کاســــــه ی چشـــــم حریصان پر نشد»خر نشــــــد ســـــیر ار کــــه در آخور نشداز گــــــــرانی پشــــــت مستضعف شکستدر عـــــــــوض سـرمایه داری گشت مستاز گـــــــرانی کــــــــم شـــود چون ازدواجفســــــق افــــــزون گـــــــردد و یابد رواجاز گــــــرانـــی ارتـــــشاء مُـــــــد می شودبی شــــــک و بــــــی ریب و لابد می شودهــــــر که بــــــی پول است طفلک وای اومانـــــــــــد در گـِـــــــل همچنان خر پای اوهــــــر که بی پول اســــــت بیچاره ست اوگــــــردنــــــش آمــــــاده ی دار اســــت اوهــــــر که گـــــــردن تــــــیز دارد بهر تیغکــــــی کــــــند او نالـــــه و افغان و جیغ ؟از گـــــرانـــــی مُــــــسلمی گبـــــــری شودمیــــــش ، گـــرگی ، گربه ای ، ببری شوداز گـــــــرانی دیــــــــن نمـــــــاند اســــتواراز گـــــرانی کـــــفر گـــــــردد کـــــامـــــکار« لا معــــــاش » گفـــــت پیغــــــمبر از آنتـــــا نمــــــانی غافــــل از هــــــر دو جهانهر که بی پـــــول اســــت پولــش آرزوستهـــــر کـــــه را پول اســـت دنیا مال اوستچون که دنیـــــا مـــــزرعه ی أخراستـــــیآخـــــرت هـــــم آن او شـــــد راســــــتی!!!ایـــــن گــــــرانی می برد سوی « ربا » ت« از ربــــــا افتـــــد وبـــــا انـــدر جهات »نـــــرخ کـــــالا چـــــون کـــــه بالا می رودخــــــاک عالــــــم بـــر ســــــر ما می رودهــــــر که بیــــــکار اســـت بیمار است اوهـــــــر که بیمــــــار است بیــکار است اوهــــــر کــــــه بیمــــار است دارو جوید اوگـــــــر نیــــــابد از ره ســــــو جویــــد اوهــــــر که بیـــــکار اســـت دزدی می کندمنــــــــع سرقــــــــت دستمـــزدی می کندهــــــر کـــــه را سرمـــــایه نبـود وای اوگـــــو نفـــــس نایـــــد دگـــــر از نــای اوگـــــر زغفلـــــت جامــــــه ی او چاک شداو ز فقــــــر و فـــــاقه چــون خاشاک شدشـــــاد باش ای پـــــول خوش سودای ماای تـــــوان و طــــــاقت مــــــا ، نــای ماای دوای نــــخـــــوت خـــــــــاتـــــون ماای تـــــو جالینـــــوس و افــــلاطـــون مازندگی چرخی است پولــــش چـون رکابیا که چون کشتی است پولـش همچو آبچون که کشتی غرق و آب از سر گذشتاز تـــــو مانـَـــــد بر زبانهـــــا سرگذشتپـــــول کـــــوخی را کنـــــد اول کــــلـوخبعـــــد از آن کـــــاخی بسـازد جـای کوخهــر کــــه بی درد است در کـاخ است اوهر کـــــه در کـــاخ است گستاخ است اوهـــــر که بـــــی درد اسـت درمانش کنیددرد را تـــــزریـــــق در جـانـــــــش کنیدهر کـــــه بی درد اســـــت بیمار است اولاجـــــرم مـــــحـــــتاج تیمـــــار است اوای خـــــــداوند کـــــــریــــــم کـــــارسـازسهـــــل بر ما خـــود تو این دشوار ساز


کلمات کلیدی این مطلب :  ای ، دوای ، نخوت ، خاتون ، ما ، !!! ،

موضوعات : 

   تاریخ ارسال  :   1390/6/3 در ساعت : 16:38:50   |  تعداد مشاهده این شعر :  1637


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

سیاوش پورافشار
1390/6/3 در ساعت : 18:47:2
سلام محضر شما بزرگوار
واقعیاتی را در قالب این مثنوی زیبا بیان کرده اید

از گـــــــرانی حــــــرص افـــزون می شود

عاقلـــــــی از حـــــــرص مجنون می شود

هــــــر که بی پول اســــــت بیچاره ست او

گــــــردنــــــش آمــــــاده ی دار اســــت او

و از مثنوی مولانا نیز بصورت شایسته ای بهره برده اید

***********
پاسخ :
تشکر از نظر لطف شما دوست گرامی

برزو علی پور (خودکار کم رنگ)
1390/6/3 در ساعت : 21:53:51
سلام آقای حاج محمدی
اثر این پست را خواندم .
داستان طولانی ، حکمی و پند آموزی بود .
موفق باشید .
با احترام _ خودکار کم رنگ
***********
پاسخ :
دوست عزیز جناب علی پور سلام بر شما و تشکر از نظر لطفتان
مصطفی پورکریمی
1390/6/3 در ساعت : 22:16:58
سلام جناب آقای حاج محمدی بزرگوار

هـــــر که بـــــی درد اسـت درمانش کنید

درد را تـــــزریـــــق در جـانـــــــش کنید

طبعتان سرشار .راستش اول فکر کردم این شعر در ارتباط با "خاتون" ضمیه ی روزنامه ی ایران است ،اما خدای را شکر آن تبلیغ بی دردی می کند و این تزریق درد .... دغدغه های شما ستودنی است موفق باشید.
***********
پاسخ :
جناب پور کریمی عزیز سلام بر شما طاعات و عبادات قبول درگه حق باد سپاسگزارم از نظر لطفتان
سید علمدار ابوطالبی نژاد
1390/6/4 در ساعت : 9:19:54
سلام جناب آقای حاج محمدی بزرگوار

مثنوی پند آموز و زیبا یی سروده اید
در
پناه حق مستدام باشید
**********
سلام بر شما سید بزرگوار و ممنون از نظر لطف شما
حمیدرضا اقبالدوست
1390/6/4 در ساعت : 10:30:59
عالی قربان واقعا که پیامبر درست فرموده اند که فقر و کفر چقدر به هم نزدیکند /
پاینده و شاد باشید /یا حق

************
پاسخ : جناب اقبال دوست عزیز سلام بر شما و سپاس فراوان از نظر لطفتان
بازدید امروز : 10,580 | بازدید دیروز : 16,464 | بازدید کل : 150,687,063
logo-samandehi