سوگند به موصل و به اَربیل و حَلب
سوگند به شب نخفتَنت در دلِ شب

سوگند به سامرا و اروند و یمن
سوگند به تکّه های تن، توی کَفن

سوگند به خاک بوسنی و هرزگوئین
سوگند به دست حق، که افتاده زمین

سوگند به قدس، مسجدالاقصی، شام
به روحِ ابومهدی و وادی السلام

سوگند به خون های در خاکِ عراق
خون شهدا که هست، داغ اندر داغ

ما منتقمان خونِ قاسم به هدف
در موضع خود مُسلّح و جان بر کف

ما را طلبیدید به میدان ِ نبرد
خونی که بجوشد، نشود هرگز سرد

شاعر: آمنه نقدی پور

از کتاب قاسمانه به قلمآمنه نقدی پور

ثبت شد✅