ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
از جناب ترمک عزیز همیشه غزلهای شیوا و خواندنی خوانده ام ، شعر جناب ترمک دارای شخصیت خاص و به قول معر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
... استاد خوش عمل کاشانی را می ستایم به سبب تاریخ شیدایی اش و شوریدگی شعرهای او و به خاطر نگاه بلند   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
... خوش به حال کبوتران حرم / ما که جا مانده ایم ، جا مانده... شعری موثر و به یاد ماندنی از شاعری نام   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
... کربلا جز عشق و شیدایی نبود / هرچه دیدم غیر زیبایی نبود... سلام به شاعر ارجمند معاصر جناب سعیدی ر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
سلام جناب ارغوان عزیز - ابتدا از حسن توجه و دقت شما سپاسگزارم و اما بعد : - /عمری/ افاده تما   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
سلام و عرض ادب استاد گرامی - نظر شما هم درسته اما با سروده ی استاد صالحی فرقی نداره غزلشون خیلی    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : هادی ارغوان
با سلام مجدد - اگر می خواستید نحو را رعایت کرده باشید، بهتر بود می فرمودید: - و عمری صرف‌ِ‌کسبِ    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
مرا امشب بجوشان، شک مکن، در شیشه کن، بشکن - به دنبال خدایی تازه ام در باورستانها - هزاران درود ا   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
غزلی شکوهمند با همان زبان آشنا و گاه گزنده ی دکتر قزوه ، شرارت این لحن چنان است که ساختار قافیه را ه   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
   ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareهنراصیل
هنراصیل هنگامی که درآثارهنری برتروماندگاروتاثیرگذارتامل وتفکرمی کنیم،به آسانی درمی یابیم که رازحقیقی این آثار،نزدیکی ویگانگی آنهابه زندگی وروح وجان وحقیقت انسانی است. هرچقدرهنر،بتواندبازندگی وانسان وآفرینش یگانه ترباشد،به همان اندازه؛زیبا،ناب واصیل خواهدبود؛چراکه زیباترین وبرترین آثارهنری ازبطن حقیقت وزندگی وروح انسانی برمی خیزندوازدنیاهای عظیم بشری پرده برمی دارندوداشته های انسان را،زندگی را،عشق را-زیباتروشایسته تروباشکوه تر-به خودانسان نشان می دهند؛تاهمین انسان درتماشای خودبه دنیاهای عظیم وپرشکوه وحقیقی خودپی ببرد،تاآفرینش خودراازمنظری زیباتروحقیقی دریافت کند. انسان،خودرادرعالم هنر،دقیق تروآشکارتروبهترمی بیندوحتی دنیای بزرگ بشری رانیز،باتمام جان ودل خود-به طوردقیق تری- دریافت می کند. حتی درد،شادی،رنج،خوشبختی وسعادت انسان راهم درچهره ی حقیقی درک می کند. تنهاهنرمی تواند،داشته های ارزشمندانسانی راآنگونه که بایدنمایش دهدوحقیقت آنهارانشان دهدوبه مرحله ی تماشاونمایش ودریافت برساند. هنراصیل،رنج وشادی را،مورد واکاوی وموشکافی وخوانش واستنباط قرارمی دهدوانسان درپرده ی هنر،حقیقت واصالت آنهارابه درستی،استنباط واستدلال می کند. یعنی رنج وشادی و...چهره ی برهنه تری به خود می گیرندوداشته های وذات وحرکت وسرآغازوسرانجام ورسالت خودرابه شایستگی می نمایانند. واین مهم،اتفاق عظیمی است که هنرمی آفریند. به عبارتی کامل تر،درجهان هنر،هستی،انسان،خلقت وپدیده ها،حضورحقیقی خودراارائه می دهند. یعنی دردنیای هنر؛(حقیقت)،حضورخودرابابلندترین وگویاترین بیان اعلام می کندتاانسان باپدیده های هستی،بارنج،باشادی و...به شکل صمیمی تروزیباترومقتدرانه تری محشورویگانه باشد. ابراهیم حسنلو
کلمات کلیدی این مطلب :  هنراصیل،مقاله ی ادبی،ابراهیم حسنلو ،

موضوعات :  سایر ،

   تاریخ ارسال  :   1398/4/12 در ساعت : 23:27:29   |  تعداد مشاهده این شعر :  232


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

بازدید امروز : 39,168 | بازدید دیروز : 39,774 | بازدید کل : 124,255,909
logo-samandehi