ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : عباس خوش عمل کاشانی
خانم علی بابایی تا کنون ثابت کرده که شاعری تواناست.هم شعرهایش دلنشین است و هم قواعد عروضی و دستوری ر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : معین حجت
سلام ...عرض ادب و احترام خدمت استاد خادمیان عزیز و گرامی ، بله متاسفانه ابتدا به اشتباه ویرایش نشده    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : خدابخش صفادل
درود - سپاس از توجه و نقد و نظرتان جناب رضامحمدصالحی گرامی! - آن چه فرمودید درست است و می پذیر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
سلام - در حد بقیه آثار استاد نیست - استفاده 3 باره از قافیه / قدم / و نیز 2 بار از/ هم / همراه   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام استاد وسرور گرامی غزل به این زیبایی حیف است - لکه ای داشته باشد بیت دوم قافیه مشک   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : معین حجت
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
سلام آقای حجت شاعر گرامی - منو ببخشید به سختی میبینم و تایپ می کنم اشتباهی در قسمت نقد کلیک کردم ش   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : معین حجت
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : معین حجت
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
   ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareقصیده ی چاوزیه ، ماده ی تاریخ درگذشت « هوگو چاوِز »


هستی توی قبـــرت زچــه لـــــــرزان هوگو چاوِز
خود را تــو بــــدین لــــرزه مَـــــوَرزان هوگو چاوِز
 
از ترس بُـــــوَد یا نـــــه که از ســـردی قبر است
یک فـــــــرض بُوَد ایـن و یه فرض آن هوگو چاوِز

قبر اســـت و فشـــاری که نگـــوئی و نپـــرسی
رَســته ســت  مگــر چنــد نفــر زان هوگو چاوِز ؟
 
دیدی چه به دســـــت ملک الموت ؟ تـــــبرزین ؟
قالب تهی ات گشـــــت مگـــــــر زان هوگو چاوِز
 
ترســـــــیده ای آیــــا ز ســـــــؤالات نکیــــــــرین
ترکـــــــیده کنــــــون زهره ات ار، زان هوگو چاوِز
 
درمـــان و دوائیــــت نباشـــــــد بــــــه خــــداوند
جز آنچه ببیــــــنی تــــــو شــــرر زان هوگو چاوِز
 
زان پیــش که پرســــــند ســــــؤالی زتو ، از قبر
ممـــکن اگرت هســت ، به در زان ! هوگـــو چاوِز
 
در آوَرَد آنجــــــای شنـــــــیدیـــــم خـــــــــــداوند
تنــــها نه پدر جــــدّ که پـــدر زان !هــــــوگو چاوِز
 
ــ مــــن ترس ندارم ز نکیـــــــرین و مکــــــیرین!
حالاسْتْ مرا هــــر چه ظــــــفر زان هوگو چاوِزــ
 
پرسند اگـــــر از تــــو که :« مَن رَبُّکَ وَیحَک ؟»
ــ آنیــــکْ نـــــداریم خبــــــر زان هوگو چاوِز! ــ
 
خونســــرد تر از من ، نــه بتـــــرســی نه بلرزی
پاســــــخ بده بـی تــرس به فرزان* هوگو چاوِز:
 
اصلاً به شمـــا ربــــــــط نـــــدارد که خدا کیست
پاســــخ نــــدهـــــد مُفـــتَکی ، ارزان هوگو چاوِز
 
این پاسخ نغـــــزی اســـت ولیــــــکن چو بگویی
قطعــــــا بخــــــوری تـوپّ و تشر زان هوگو چاوِز
 
لیک ایـن تشـــــر از سنخ تشرهای جهان نیست
بی شــــک شــودت پـاره جــــگر زان هوگو چاوِز
 
لیکن تو مـــــکن جامــــــــه تر از توپّ و تشر ها
همراه تـــو باشــــند چو جَـــرْزان** هوگو چاوِز
 
جَرْزی است عـمل هــــای بدت ، خوی بدت هان
هرگـــــز تـــــــو ندیــــــدیکْ بَتَــر زان هوگو چاوِز

جَـــــرْزی دگـــــــــر اعمال نکوئیست کـــه حتماً
بایـــــــد کــــــــند آزاده ذُخَر*** زان هوگو چاوِز
 
فی الجمــــله متـــــــــــرس از بد و بیراه نکیرین
آرام بگـــــــو لیـــــــک نه لـــــــرزان   هوگو چاوِز
 
کاین پرسـش بیــــــــــهوده نپرســــید که پاسخ
من می دهمــش لیــک به فرضــــان هوگو چاوِز
 
یک فـرض بود اینـــــــکه بگوئیــــــــم خدا نیست
گر هســت چــــرا دیــــــد ضـــرر زان هوگو چاوِز
 
فرضی دگر ایـن اســــــت بگـــــوییم خدا هست
شــاد اســـت دل هـــــرچه بشر زان هوگو چاوِز
 
یک  وقت  نیـاید  به  زبانـت « أب » و « ابن » ی
«روح القـُـدُس »ی چونکه خطـر زان هوگو چاوِز

 
از بیخ دو گوشت نشـــود رد  کــــه خورَد سخت
نشــتر به جـــــگر دشـنه به سر زان هوگو چاوِز
 
ناگـاه فــرو مــــی رودت نــــــیزه به أعمـــــــاق
قبر اســـــــت چو تنگ و تو دَمَر زان هـوگو چاوِزنامــی  بِبَــــری  گــــر  ز  «  أقانیــــــم  ثلاثة  »
....  می دَرَد  آنجات ، تَبَـــر ، زان  !  هوگو چاوِز


گفتنــد  اگر : چــــاوْز ، بهشت اســت فروشــی
حُقّه ست ، تو زنهـــار ! مَخـَـــر زان هوگو چاوِز
 
ای مـــن به فــــدای فک و فامــــــیل تـو از بیخ
از دســـت دهــــــم گر چـه گهر زان هوگو چاوِز
 
گفتـیم اگـــر تسلیـتـــی ویــــــــژه به مـــامانْتْ
بر نعــــش کفـــن را تو مَــــــدَر زان هوگو چاوِز
 
در میهـــنت آغـــــــوش گرفتــــــند چنــــــانَمْکْ
داریـــم گــــــران  درد  کمـــــر  زان  هوگو چاوِز
 
ربطـــی به مـــن ومـــــادر تــــــوهیـــــــچ ندارد
گردیــــد اگر قطــــع مَـــــطَـــــر زان هوگو چاوِز
 
یَا لَلعَجَبْ آن باند کفــــــن پــــــوش کجا رفت !!!
هر چـــــند به کامَمْسْتْ شــــکر زان هوگو چاوِز
 
گفتـــــیم چـــو رفتـــی ز بـر مــا تو که
  :« کاکو ،
آتیشِ سَـقَر هست مفرّ زان هوگو چاوِز؟»****
 

مربع :
 
از فتــنه ی اصـــــلی دل خـورشیــــد کباب است
امروز دلــش خونْسْتْ « قمــــر» زان هوگو چاوِز


  %%%%%%%%%%%%%%%%%%
  
* فرزان= حکمت و دانش
 **جَرز= هوبره ، چکاوک را نیز گفته اند
***   ذُخَر= اندوخته ، پس انداز ، اذخار جمع آن است

**** عبارت قرمز رنگ به حساب ابجدی سال درگذشت هوگو چاوز مطابق با سال میلادی است = 2013
 
کلمات کلیدی این مطلب :  هوگو چاوز ، سقر ، أب ، ابن ، روحُ القُدُس ،

موضوعات :  اجتماعی ، طنز ،

   تاریخ ارسال  :   1391/12/23 در ساعت : 10:27:50   |  تعداد مشاهده این شعر :  2690


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

نام ارسال کننده :  گیاهی -نیشابور     وب سایت ارسال کننده
متن نظر :
بسیار زیبا بود استاد.موفق و سربلند باشید.آفرین آفرین بر این قریحه لطیف
****************
بسیار سپاسگزارم دوست عزیز / زنده و سربلند باشید
نام ارسال کننده :  ارسلان     وب سایت ارسال کننده
متن نظر :
با تشکر از استاد گرامی.........!!!!
%%%%%%%%%%
درود بر ارسلان عزیز / سپاسگزارم
امین نوراللهی (فریاد)
1391/12/23 در ساعت : 11:21:25
سلام استاد.شعر قبلیتان را که حذف کردند خیلی دوست داشتم.ممنون
------------------------------

درود بر شما / سپاسگزارم / در وبلاگم می توانید آن سروده را ببینید
مصطفی معارف
1391/12/23 در ساعت : 13:23:53
مر حبا استاد خیلی زیبا و روان دست مریزاد ، اما استاد چرا از سایز بزرگتری برای تایپ استفاده نمی کنید ؟ چشممان از حدقه درآمد تا این شعر را با هزار تا غلط و غولوط خواندیم .

درود بر شما عزیز

-----------------------------------
عزیز جانم اولا عینک بزن / ثانیا به جای اینکه غلط غلوط بخوانی برعکس غلوط غلط بخوان !!!
مرحباً بک ایّها المصطفی المعارف العزیز / بسیار سپاسگزارم حضور ونظر لطف شما را / زنده باشی
سارا وفایی زاده
1391/12/23 در ساعت : 14:55:59
سلام استاد

زیبا می سرایید

پایدار باشبد
-----------------------------------
درود بر شما / نظر لطف سرکار عالی را سپاسگزارم . زنده و شاداب باشید
سیاوش پورافشار
1391/12/23 در ساعت : 16:36:47
درود بر استاد سخن
بي نياز از تعريف و اينكه با زمانه خود خوب پيش مي رويد دست مريزاد
%%%%%%%%%%
درودبر جناب مهندس پور افشار عزیز / بسیار سپاسگزارم
محمد وثوقی
1391/12/24 در ساعت : 1:3:32
سلام و عرض ادب استاد
با حال بود. البته این مرحوم ـ سیأتی مع اصحاب الرجعة ان شاء الله! ـ ظاهراً بنا نیست مزه ی قبر را بچشد... می خواهند مومیاییش کنند انگار! وز وز آخر ابیات هم عالمی داشت استاد
مستدام باشید
&&&&&&&&&&&&
درود جناب وثوقی عزیز / حضور گرانقدر و نظر لطف شما را سپاسگزارم .
علی گیاهی
1391/12/25 در ساعت : 11:44:40
سلام احسنت استاد
دست مریزاد
یاحق
%%%%%%%%%%
درود جناب گیاهی زیز / بسیار سپاسگزارم حضور پر مهرت را . زنده باشی
بازدید امروز : 4,634 | بازدید دیروز : 17,071 | بازدید کل : 137,182,644